Εταιρεία
Προϊόντα
Λύσεις
Υπηρεσίες
Καριέρα
Επικοινωνία
Προϊόντα

Προϊόντα  /  e-BOSS
e-BOSS Platform - Γενικά Αποστολή με emailΕκτυπώσιμη μορφή

Η e-BOSS Platform αποτελεί την ολοκληρωμένη λύση για την δημιουργία και διαχείριση Web Portals και την στέγαση εξελιγμένων υπηρεσιών ενημέρωσης και συνεργασίας.

Ο βασικός πυρήνας του e-BOSS Platform περιλαμβάνει ένα σύνολο εφαρμογών που καλύοπτουν τις σύγχρονες απαιτείσεις του e-Επιχειρείν. Περιλαμβάνει τα παρακάτω βασικά συστήματα (modules):

  • e-BOSS Portal
  • e-BOSS Yellow Pages
  • e-BOSS Tourism MarketPlace
  • e-BOSS B2B e-MarketPlace
  • e-BOSS e-Επιμελητήριο
  • e-BOSS Collaboration Suite
Κοινά χαρακτηριστικά εφαρμογών

Το σύστημα επιτρέπει την εγγραφή μελών, ώστε να προσωποποιείται η πρόσβαση στο portal και να δηλώνονται οι προτιμήσεις των χρηστών για συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Με την δήλωση αυτών των profiles, επιτυγχάνεται η αποστολή targeted newsletters σε τακτά περιοδικά διαστήματα.

Πολυγλωσσικότητα Επίσης, τόσο το portal όσο και το περιβάλλον διαχείρισης επιτρέπουν την εμφάνιση της ίδιας πληροφορίας σε παραπάνω από μια γλώσσες χωρίς να απαιτείται αλλαγή στο user inteface. Επιπλέον ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την γλώσσα προτίμησής του.

Η πληροφορία όλων των εφαρμογών είναι αναζητήσιμη με εναλλακτικούς διαθέσιμους τρόπους όπως η πλοήγηση σε ιεραρχίες κατηγοριοποιήσεων ή η δήλωση λεκτικών (free text search) ή η δήλωση δομημένων στοιχείων (ημερομηνίες, κ.ά.).

Το παραγόμενο portal διαχωρίζεται σε περιοχές (web zones) και παρουσιάσεις οντοτήτων ώστε να επιτυγχάνεται η ευέλικτη απόδοση «οριζόντιων εφαρμογών» (δημοσκοπήσεις, διαφημίσεις)σε συγκεκριμένα σημεία του.

Τεχνολογία

Οι εφαρμογές έχουν στηριχθεί σε τεχνολογία J2EE  η οποία διασφαλίζει την ανεξαρτησία τους από πλατφόρμα λειτουργικού συστήματος. To σύστημα είναι σχεδιασμένο σε 3-tier αρχιτεκτονική, ώστε να απομονώνει τα διαφορετικά επίπεδα υλοποίησης και να διευκολύνει τις αλλαγές στην εμφάνιση, την λογική και τα δεδομένα του portal.  Αξιοποιούνται προηγμένες  τεχνολογίες / τεχνικές (Java Server Pages (JSP), Servlets, JSP CustomTags, Struts MVC Model, JSP-levelCaching, Web Services (SOAP, WSDL, JAXRPC)).

e-BOSS - Τεχνολογία

Σαν Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (RDBMS) αξιοποιείται πλήρως το ORACLE RDBMS (8i ή μεταγενέστερο) το οποίο λειτουργεί σε οποιαδήποτε γνωστή πλατφόρμα λειτουργικού συστήματος (Windows, Solaris, Linux κλπ). Η λύση που προτείνεται είναι ανεξάρτητη από την επιλογή J2EE Application Server και Web Server και λειτουργεί το ίδιο αξιόπιστα με τα open sources Apache Jakarta Tomcat και Apache HTTP Server. Η εφαρμογή μπορεί να στεγαστεί σε κάθε λειτουργικό σύστημα ενώ οι επιλεγμένες τεχνολογίες επιτρέπουν την επέκταση του συστήματος σε πολλούς servers (clustering) ώστε το portal να εξυπηρετεί αποδοτικά οποιονδήποτε αριθμό χρηστών.

Τέλος επισημαίνεται ότι το portal μπορεί να εγκατασταθεί τόσο σε περιβάλλον internet όσο και intranet ώστε να καλύψει όλες τις ανάγκες επιχειρήσεων σχετικά με το είδος των χρηστών στους οποίους απευθύνεται.

Επικοινωνία
ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 37
Τ. Κ. 26442 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610-452820
Fax: 2610-453819
Email: info@knowledge.gr
©Knowledge Broadband Services