Εταιρεία
Προϊόντα
Λύσεις
Υπηρεσίες
Καριέρα
Επικοινωνία
Προϊόντα

Προϊόντα  /  Επιχειρηματική Πληροφόρηση
Επιχειρηματική Πληροφόρηση Αποστολή με emailΕκτυπώσιμη μορφή
πατήστε για μεγέθυνση Επιχειρηματική Πληροφόρηση -Χρηματοδοτικά Προγράμματα
πατήστε για μεγέθυνση Επιχειρηματική Πληροφόρηση - Μελέτες
πατήστε για μεγέθυνση Επιχειρηματική Πληροφόρηση - Eκθέσεις

Για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών της Επιχειρηματικής Πληροφόρησης σε συγκεκριμένα πεδία πληροφορίας η εταιρία μας έχει αναπτύξει ένα σύνολο εφαρμογών που διευκολύνουν τον τελικό χρήστη-επιχειρηματία να λάβει άμεσα την σωστή πληροφορία με δομημένο τρόπο. Οι εφαρμογές αυτές είναι:

 •  Εφαρμογή Εκθέσεων - Εκδηλώσεων

Η υπηρεσία παρακολούθησης γεγονότων (εκδηλώσεων - εκθέσεων - συνεδρίων - σεμιναρίων - ημερίδων κλπ) περιλαμβάνει πληροφορία σχετική γενικότερα με εκδηλώσεις, χώρους διοργάνωσής τους και διοργανωτές.

Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γεγονότα που διοργανώνονται απο το Επιμελητήριο ή απο άλλους Διοργανωτές και αποτελεί μια ολοκληρωμένη εφαρμογή.

Πιο συγκεκριμένα, καταγράφονται στοιχεία για τα εξής:

Στοιχεία κάθε εκδήλωσης, όπως

 • ονομασία
 • κοινό που απευθύνεται
 • εύρος της εκδήλωσης (πχ τοπικό, εθνικό, διεθνές)
 • συχνότητα διοργάνωσης
 • παρουσία στο Internet
 • υπεύθυνος επικοινωνίας
 • Θεματική κατηγοριοποίηση της εκδήλωσης
 • ημερομηνία διοργάνωσης
 • διάρκεια
 • προθεσμίες υποβολής αίτησης συμμετοχής
 • αριθμός επισκεπτών
 • αριθμός συμμετεχόντων
 • κοινό που απευθύνεται (αν διαφοροποιείται από το γενικότερο της εκδήλωσης)
 • εύρος (αν διαφοροποιείται από το γενικότερο της εκδήλωσης)
 • παρουσία στο Internet
 • υπεύθυνος επικοινωνίας
 • Στοιχεία διοργανωτών εκδηλώσεων, όπως:
 • ονομασία
 • διεύθυνση
 • υπεύθυνος επικοινωνίας
 • παρουσία στο Internet
 • Στοιχεία χώρων διοργάνωσης, όπως:
 • ονομασία
 • έκταση
 • διεύθυνση
 • υπεύθυνος επικοινωνίας
 • παρουσία στο Internet

Ο τελικός χρήστης μπορεί να αναζητήσει ένα γεγονός βάσει κριτηρίων που περιλαμβάνουν:

 • Το όνομα του γεγονότος
 • Χώρα / Πόλη
 • Ημερομηνίες πραγματοποίησης
 • Θεματική Κατηγορία
 • Είδος (πχ έκθεση, συνέδριο κά)

Προαιρετικά, μια λίστα γεγονότων που θα λάβουν χώρα σε σύντομο χρονικό διάστημα (agenda) μπορεί να αναρτηθεί στην πρώτη ή / και σε άλλες σελίδες ενός Portal.

 • Εφαρμογή Χρηματοδοτήσεων

Σκοπός της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι να προσφέρει στα μέλη του Φορέα, γρήγορη και έγκαιρη πληροφόρηση όσον αφορά τις προσκλήσεις που δημοσιοποιούνται από τις Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Για το λόγο αυτό θα αναπτυχθεί μια βάση δεδομένων που θα περιέχει την περιγραφή και ανάλυση όλων των μέτρων  των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είτε αυτά είναι Τομεακά είτε Περιφερειακά, καθώς και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών. Λόγω της πληθώρας των πληροφοριών που υπάρχουν στα Επιχειρησιακά Σχέδια των αρμόδιων φορέων είναι απαραίτητη η αξιοποίηση ενός εργαλείου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Να προβαίνει σε διαχωρισμό των αξόνων όλων των μέτρων ώστε να βοηθάει τον χρήστη να δει με μια ματιά το αντικείμενο χρηματοδότησης και τον προϋπολογισμό του κάθε Μέτρου.
 • Να επιτρέπει στο χρήστη να ενημερώνετε για συγκεκριμένους τομείς που τον ενδιαφέρουν χωρίς να είναι υποχρεωμένος να κατεβάσει ολόκληρο το αρχείο και να ψάξει τα μέτρα ένα προς ένα.
 • Να υπάρχει συνοπτική περιγραφή του Μέτρου που θα περιλαμβάνει το αντικείμενο του Μέτρου, τον προϋπολογισμό, τους δικαιούχους και το Φορέας που το προκηρύσσει. Έτσι, ο πελάτης έχει μια πλήρη περιγραφή του μέτρου μέσα σε λίγες γραμμές χωρίς να αναλώνεται στις σελίδες του κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος .

Με τη συγκεκριμένη υπηρεσία τα μέλη του κάθε φορέα θα έχουν τη δυνατότητα να  κατανοούν πλήρως την διάρθρωση κάθε προγράμματος καθώς και την κατανομή των κονδυλίων του σε κάθε ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

 Πιο συγκεκριμένα, καταγράφονται στοιχεία χρηματοδοτήσεων όπως:

 • Τίτλος
 • Σύντομη περιγραφή
 • Αναλυτική περιγραφή
 • Ημερομηνία έναρξης
 • Κωδικός έκδοσης
 • Προϋπολογισμός προγράμματος στο σύνολό του
 • Ελάχιστη & Μέγιστη χρηματοδότηση ανά project
 • Δείκτης αν αφορά κερδοσκοπικό φορέα
 • Δείκτης αν αφορά πρόταση χρηματοδότησης
 • Ημερομηνία λήξης υποβολών
 • Στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο
 • Λίστα προδιαγραφών επιχειρήσεων ανα χρηματοδότηση
 • Λίστα στοχευόμενων κατηγοριών κρατών ανα χρηματοδότηση
 • Εφαρμογή Κλαδικών Μελετών

Η υπηρεσία επιτρέπει την αρχειοθέτηση, διαχείριση και αναζήτηση δομημένης πληροφορίας που αφορά μελέτες οικονομικών κλάδων και έρευνες αγοράς.

Οι κλαδικές μελέτες είναι αναζητήσιμες  βάσει:

- Λέξεων Κλειδιών

- Πλήρους Κειμένου (full text indexing)

- Θεματικών ενοτήτων

- Εταιρειών / Οργανισμών Παραγωγής τους

- Ημερομηνιών Παραγωγής / Έκδοσής τους

Επικοινωνία
ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 37
Τ. Κ. 26442 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610-452820
Fax: 2610-453819
Email: info@knowledge.gr
©Knowledge Broadband Services