Εταιρεία
Προϊόντα
Λύσεις
Υπηρεσίες
Καριέρα
Επικοινωνία
Προϊόντα

Προϊόντα  /  e-Democracy
e-Democracy Αποστολή με emailΕκτυπώσιμη μορφή
πατήστε για μεγέθυνση e-Democracy / Αποτελέσματα
πατήστε για μεγέθυνση e-Democracy / Διαχείριση Ερωτηματολογίου
πατήστε για μεγέθυνση e-Democracy / Ερωτηματολόγιο
πατήστε για μεγέθυνση e-Democracy / Ερωτηματολόγιο

Στόχος της πλατφόρμας e-Democracy είναι η δημιουργία της απαραίτητης υποδομής για την διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών και δημοψηφισμάτων του φορέα μέσω Internet. Οι σχετικές διαδικασίες του φορέα που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν την σχετική υπηρεσία είναι οι εξής:

A) Διενέργεια Δημοψηφισμάτων

B) Εκλογική Διαδικασία λειτουργίας Διοικητικής Επιτροπής του Φορέα.

Γ) Εκλογική Διαδικασία λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα (τακτικές συνεδριάσεις και λήψη αποφάσεων)

Τονίζεται ότι το προσφερόμενο λογισμικό επιτρέπει την διοργάνωση τόσο των τριών προαναφερόμενων διαδικασιών όσο και οποιονδήποτε άλλων, λόγω των μεγάλων δυνατοτήτων παραμετροποίησης τους, από μη τεχνικό χρήστη.

Η λειτουργικότητα της πλατφόρμας περιλαμβάνει:

 • Δυναμική προσθήκη ερωτήματος με απεριόριστο πλήθος απαντήσεων,
 • Ο ψηφοφόρος θα μπορεί σε κάθε μια φάση να επιλέγει μία-δύο ή περισσότερες εναλλακτικές προτάσεις σε κάθε ερώτημα.
 • Αλληλουχία ερωτημάτων. Ο ψηφοφόρος θα καθοδηγείται σε μία αλληλουχία ερωτημάτων πολλαπλών απαντήσεων. Η απάντηση των ερωτημάτων θα μπορεί να είναι υποχρεωτική ή όχι.
 • Ελεγχόμενη ή μη πρόσβαση των ψηφοφόρων. Ο διαχειριστής του συστήματος θα πρέπει να oρίζει αν μια ερώτηση ή αλληλουχία ερωτήσεων θα απαιτεί την ελεγχόμενη πρόσβαση των ψηφοφόρων (χρήση login name και password) ή όχι. Σε περίπτωση που απαιτεί θα ενεργοποιείται η Βάση Δεδομένων των μηχανισμών πρόσβασης που θα μπορεί να ενεργοποιεί την συγκεκριμένη ψηφοφορία ή Δημοψήφισμα για συγκεκριμένη ομάδα ατόμων-επιχειρήσεων.
 • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων στο ευρύ κοινό ή σε συγκεκριμένη ομάδα χρηστών
 • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας ή και κατά την, διάρκεια
 • Κατηγοριοποίηση δημοσκοπήσεων για εύκολη αναζήτηση και πρόσβαση
 • Καθορισμός παραμέτρων ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης με βάση τον αριθμό ψήφων, ημερομηνιών ή συνδυασμού τους
 • Δήλωση κατάλληλων και σύνθετων παραμέτρων ασφάλειας για δημιουργία δημόσιων ή ιδιωτικών δημοσκοπήσεων με παραμετρικό καθορισμό των δικαιωμάτων πρόσβασης
 • Έλεγχο αριθμού ψήφων και δυνατότητα καθορισμού των παραμέτρων ελέγχου (cookie, κωδικός χρήστη, IP address)
 • Απεριόριστο πλήθος ερωτήσεων διαφόρων τύπων (πολλαπλής επιλογής με κείμενο, πολλαπλής επιλογής με εικόνες, λίστας τιμών, αριθμητικού τύπου, τύπου πίνακα, αξιολόγησης / βαθμολόγησης, απλού κειμένου) με διαχείριση των ειδικών στοιχείων κάθε τύπου (δυνατές απαντήσεις, τρόπος εμφάνισης, υποχρεωτικότητα, δημιουργία ελέγχων κατά την απάντηση, εμφάνιση κειμένου πριν ή μετά την ερώτηση, εμφάνιση σχολίων κλπ) 
 • Ομαδοποίηση ερωτήσεων σε ενότητες απεριόριστου αριθμού, με καθορισμό των ειδικών στοιχείων κάθε ενότητας
 • Ευέλικτο και φιλικό περιβάλλον διαχείρισης των ερωτήσεων / ενοτήτων και της σειράς εμφάνισής τους
 • Δυνατότητα δήλωσης τυχαίας σειράς εμφάνισης ερωτήσεων ή απαντήσεων σε μία ερώτηση
 • Δημιουργία και έλεγχος κατάλληλων συνθηκών για αλλαγή της ροής της δημοσκόπησης μετά από κάθε απάντηση
 • Εξαγωγή σύνθετων στατιστικών στοιχείων (γραφική απεικόνιση και κείμενο) και καθορισμός δικαιωμάτων για πρόσβαση σε αυτά.

Επικοινωνία
ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 37
Τ. Κ. 26442 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610-452820
Fax: 2610-453819
Email: info@knowledge.gr
©Knowledge Broadband Services