Εταιρεία
Προϊόντα
Λύσεις
Υπηρεσίες
Καριέρα
Επικοινωνία
Προϊόντα

Προϊόντα  /  University Platform
Univercity Platform Αποστολή με emailΕκτυπώσιμη μορφή

Η Knowledge Broadband Services A.E. έχει αναπτύξει ένα σύνολο εφαρμογών που καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και περιλαμβάνουν:

 • Εφαρμογές Λογισμικού Φοιτητικού Μητρώου
 • Σύστημα Επιλογής Συνεργαζομένου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)
 • Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για την Αυτόματη Eγγραφή και Επιλογή των Υποψηφίων Φοιτητών μέσω του διαδικτύου

Εφαρμογές Λογισμικού Φοιτητικού Μητρώου
Η Knowledge Broadband Services A.E. έχει αναπτύξει ολοκληρωμένη εφαρμογή διαχείρισης Φοιτητικού Μητρώου για τις ανάγκες Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Βασικές οντότητες του Τμήματος Φοιτητικού Μητρώου αποτελούν οι Φοιτητές, το Διδακτικό Προσωπικό και τα στοιχεία που συνθέτουν την Οργάνωση Σπουδών του κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος. Σημαντική παράμετρος στο Πληροφοριακό Σύστημα που διαχειρίζεται το Φοιτητικό Μητρώο αποτελεί η ασφάλεια σε ότι αφορά την πρόσβαση στις καταχωρημένες πληροφορίες (στοιχεία φοιτητών, στοιχεία διδασκόντων, βαθμολογικά δεδομένα κλπ).

Το σύστημα καλύπτει πλήρως όλες τις βασικές λειτουργικότητες που αφορούν τα:

 • Διαχείριση Οργάνωσης Σπουδών
 • Διαχείριση Φοιτητών
 • Διαχείριση Προόδου Φοιτητών (Βαθμολογικά Δεδομένα)
 • Καταστάσεις - Βεβαιώσεις - Στατιστικά
 • Διαχείριση Διδακτικού Προσωπικού
 • Διαχείριση Ασφάλειας Συστήματος
 • Παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου (WEB Επεκτάσεις)

Σύστημα Επιλογής Συνεργαζομένου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)

Με το προσφερόμενο σύστημα καλύπτονται οι παρακάτω απαιτήσεις:

 • Πραγματοποίηση αιτήσεων των υποψήφιων Σ.Ε.Π. (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
 • Παρακολούθηση και έλεγχος αιτήσεων υποψήφιων Σ.Ε.Π.
 • Εξαγωγή στατιστικών καταστάσεων από τις καταχωρημένες αιτήσεις
 • Ενημέρωση καρτέλας εργαζομένων του συστήματος H/R που προσφέρεται, με τα στοιχεία των Σ.Ε.Π. που έχουν επιλεγεί.

Το περιβάλλον λειτουργίας των εφαρμογών του συστήματος κλήρωσης και παρακολούθησης αιτήσεων Σ.Ε.Π. είναι το διαδίκτυο (web enabled εφαρμογές).

Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για την Αυτόματη Eγγραφή και Επιλογή των Υποψηφίων Φοιτητών μέσω του διαδικτύου

Οι λειτουργικότητες του πληροφοριακού συστήματος που έχει αναπτυχθεί για να εξυπηρετήσει εξειδικευμένες ανάγκες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, είναι οι ακόλουθες:

 • Εισαγωγή Στοιχείων Ενδιαφερομένων - Εκδήλωση ενδιαφέροντος.
 • Επιβεβαίωση της εισαγωγής.
 • Αποθήκευση των στοιχείων των ενδιαφερομένων σε μια βάση δεδομένων.
 • Διαχείριση της βάσης δεδομένων.
 • Επιλογή υποψηφίων.

Η εφαρμογή στηρίζεται στην ανοικτή αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων και είναι πλήρως web-enabled. Αποτελείται από τα παρακάτω κύρια υποσυστήματα:

 • Web site εκπαιδευτικού ιδρύματος και φόρμες εισαγωγής αιτήσεων μέσω internet
 • Εφαρμογή διαχείρισης των προγραμμάτων σπουδών και της διαδικασίας κλήρωσης

Επικοινωνία
ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 37
Τ. Κ. 26442 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610-452820
Fax: 2610-453819
Email: info@knowledge.gr
©Knowledge Broadband Services