Εταιρεία
Προϊόντα
Λύσεις
Υπηρεσίες
Καριέρα
Επικοινωνία
Λύσεις

Λύσεις  /  Μηχανογράφηση Δημόσιου Τομέα
Μηχανογράφηση Δημόσιου Τομέα Αποστολή με emailΕκτυπώσιμη μορφή

Η εταιρεία μας παρέχει μια τις πρώτες Internet ready λύσεις μηχανογράφησης που λειτούργησαν στην ελληνική αγορά. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τη μηχανοργάνωση των Επιμελητηρίων, παρέχονται οι ακόλουθες λύσεις που σχετίζονται με αντίστοιχα υποσυστήματα εφαρμογών:

 • Διαχείριση Μητρώων (Βασικό module)
 • Οικονομική Διαχείριση (Βασικό module)
 • Πρωτόκολλο - Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράφων (Βασικό module)
 • Διαχείριση Εκλογικών καταλόγων (Βασικό module)
 • Στατιστική Ανάλυση (Βασικό module)
 • Εσωτερική Διοίκηση (Βασικό module)
 • Ταχυπληρωμή
 • Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διοίκησης - Διαχείρισης Εγγράφων
 • Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Στατιστικής Ανάλυσης
 • Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Εσωτερικής Διοίκησης
 • Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Δοκίμων Ασφαλιστικών Συμβούλων
 • Mισθοδοσία - Διαχείριση Προσωπικού

Επικοινωνία
ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 37
Τ. Κ. 26442 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610-452820
Fax: 2610-453819
Email: info@knowledge.gr
©Knowledge Broadband Services