Εταιρεία
Προϊόντα
Λύσεις
Υπηρεσίες
Καριέρα
Επικοινωνία
Λύσεις

Λύσεις  /  e-Business
e-Business Αποστολή με emailΕκτυπώσιμη μορφή

Η εταιρεία μας παρέχει λύσεις e-Business με την αξιοπόιηση της δικής της πλατφόρμας Υπηρεσιών Διεπιχειρησιακής Αγοράς (B2B & B2C Marketplace), οι οποίες απευθύνονται σε συλλογικούς και δημόσιους φορείς που στη συνέχεια τις διαθέτουν στα μέλη τους με βάση το μοντέλο ASP (Application Service Provisioning). Η πιο πάνω πλατφόρμα υπηρεσιών και εφαρμογών θα λειτουργεί ως Ηλεκτρονική Αγορά για τις επιχειρήσεις-μέλη.

Συνοπτικά, οι Υπηρεσίες Β2Β έχουν την δυνατότητα να καλύπτουν όλα (ή μερικά κατά περίπτωση) τα στάδια του κύκλου προμήθειας, αρχίζοντας από την αναζήτηση προμηθευτή («sourcing»), την διαπραγμάτευση, την παραγγελιοδοσία, και την παραγγελιοληψία. 

Οι αντίστοιχες Υπηρεσίες Β2Β είναι: η συμμετοχή στον Εμπορικό κατάλογο Β2Β και η αναζήτηση πιθανών συνεργατών, η αποστολή αιτήματος για περισσότερες πληροφορίες σε επιλεγμένους παραλήπτες (RFI, Request For Information), η δημιουργία παραγγελιών επιλέγοντας προϊόντα και υπηρεσίες από προσυμφωνημένους καταλόγους προμηθευτών και τέλος, η λήψη παραγγελιών από τους προμηθευτές.

Στην ηλεκτρονική αυτή αγορά ενσωματτωνονται όλες οι λειτουργίες τις εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου, δηλαδή περιλαμβάνονται :

  • Ηλεκτρονικό Καλάθι Αγορών
  • Σύστημα Χρηστών
  • Κρυπτογράφηση συναλλαγών
  • Οn-line εκκαθάριση πιστωτικών καρτών

Επίσης ή εταιρεία μας παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των μεμονωμένων Ελληνικών ΜΜΕ που εστιάζονται στον χώρο του εμπορίου, των υπηρεσιών και της μεταπόιησης.

Επικοινωνία
ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 37
Τ. Κ. 26442 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610-452820
Fax: 2610-453819
Email: info@knowledge.gr
©Knowledge Broadband Services