Εταιρεία
Προϊόντα
Λύσεις
Υπηρεσίες
Καριέρα
Επικοινωνία
Προϊόντα

Προϊόντα  /  Knowledge Management Suite
Knowledge Management Suite Αποστολή με emailΕκτυπώσιμη μορφή

Τα βασικά χαρακτηριστικά του του Knowledge Management Suite παρατίθενται παρακάτω:

 • Δημοσιοποίηση web (Web publishing): Το σύστημα δημοσιοποίησης web μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να δημιουργηθούν ιστοσελίδες γρήγορα, με τη βοήθεια επαναχρησιμοποιούμενου περιεχομένου.
 • Βιβλιοθήκη εγγράφων (Document Library): Η Βιβλιοθήκη Εγγράφων παρέχει μια κεντρική αποθήκευση με εκδόσεις και υπηρεσίες βιβλιοθήκης (check in/check out).
 • Δημοσιοποίηση του Portal και Staging (Portal Publishing and Staging): Δίνεται η δυνατότητα να γίνεται επεξεργασία περιεχομένου χωρίς να επηρεάζεται αυτό που βλέπει ο χρήστης ωσότου τελειώσει η διεργασία.
 • Meta Tags: Το σύστημα ετικετών του Knowledge Management Suite επιτρέπει στον χρήστη να βάζει ετικέτες στο web περιεχόμενο και στα έγγραφα και να δημοσιοποιεί δυναμικά το περιεχόμενο μέσω των ετικετών.
 • Δομημένο Περιεχόμενο (Structured Content): Το Knowledge Management Suite διαχωρίζει τη δημιουργία περιεχομένου του σχεδιαστή από αυτή του συγγραφέα. Ακόμα και άτομα που δεν έχουν τεχνικές γνώσεις μπορούν να δημιουργήσουν web περιεχόμενο αποφεύγοντας έτσι πολύπλοκο κώδικα.
 • Ροή εργασίας και προεπισκόπηση μη δημοσιοποιημένου περιεχομένου. Eστιάζει σε δύο θεματικές περιοχές: στη διαχείριση εγγράφων (Document management) για αποθήκευση εγγράφων και εικόνων και στη δημοσίευση (Publishing). Η διαχείριση εγγράφων επιτρέπει στον χρήστη να αποθηκεύει, να τοποθετεί σε μια σειρά και να έχει πρόσβαση σε όλα τα ηλεκτρονικά έγγραφα τα οποία έχουν γίνει upload στο portal, για διάφορους τύπους εγγράφων (π.χ. .PDF, .DOC,.XLS, κ.α.).
 • Επιπλέον,το Knowledge Management Suite παρέχει έκδοση περιεχομένου (content versioning) και approval paradigm (workflow). Αυτό το σύστημα επιτρέπει το διαχωρισμό των χρηστών που εμπλέκονται στη δημοσιοποίηση σε τρεις διαφορετικούς ρόλους: 1) οι συγγραφείς γράφουν, διορθώνουν και εισάγουν το περιεχόμενο αποτελούμενο από κείμενο και εικόνες, 2) οι σχεδιαστές δημιουργούν layout (templates) που οργανώνουν το περιεχόμενο και 3) οι συντάκτες διορθώνουν και εγκρίνουν τη τελική έξοδο και το εκδίδουν για δημοσιοποίηση στο portal.
 • Τέλος, όσο αναφορά την πλοήγηση μέσα στο portal, υπάρχουν διαθέσιμες τρείς λειτουργίες: το Breadcrumb, το Navigation και το Site Map.
  • To Breadcrumb παρουσιάζει μια ακολουθία των "parent" σελίδων για την τρέχουσα σελίδα.
  • Tο Navigation παρέχει έναν κατάλογο από συνδέσμους που αντικατοπτρίζουν τη δομή της σελίδας, όσο αναφορά τις "child" σελίδες που περιέχει.
  • Το Site Map παρουσιάζει ένα δομημένο κατάλογο όλων των συνδέσμων των σελίδων του portal αλλά μπορεί να ρυθμιστεί να δείχνει τους συνδέσμους ενός τμήματος από σελίδες του portal (δηλαδή, μιας "parent" σελίδας και των υποσέλιδων της).
 • Ευφυής οργάνωση και πρόσβαση σε περιεχόμενο που βασίζεται στα παρακάτω χαρακτηριστικά:
  • Εξατομικευμένος τρόπος πρόσβασης ανά χρήστη
  • Ευέλικτη Μοντελοποίηση πληροφορίας. Πολλαπλών δομών εγγράφων, ανάγκη κάλυψης διαφορετικών μεταδεδομένων ανά έγγραφο
  • Οργανωσιακό μοντέλο διαχείρισης γνώσης
  • Εισαγωγή, οργάνωση, τεκμηρίωση (μεταδεδομένα), διαχείριση, αποθήκευση και δεικτοδότηση ψηφιακών αντικειμένων
  • Ανάκτηση και Προβολή εγγράφων
  • Ευφυής αναζήτηση: Υπηρεσίες πλοήγησης, notification και προβολής
  • Προχωρημένες τεχνικές ανάκτησης και κατηγοριοποίησης
  • Εφαρμογές διαχείρισης γνωσιακών μοντέλων
  • Indexing
  • Διασύνδεση με ετερογενή πληροφοριακά συστήματα και με εσωτερικές/εξωτερικές πηγές πληροφορίας

Επικοινωνία
ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 37
Τ. Κ. 26442 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610-452820
Fax: 2610-453819
Email: info@knowledge.gr
©Knowledge Broadband Services