Εταιρεία
Προϊόντα
Λύσεις
Υπηρεσίες
Καριέρα
Επικοινωνία
Εταιρεία

Εταιρεία
Η Εταιρεία μας Αποστολή με emailΕκτυπώσιμη μορφή

Στην  Knowledge Broadband Services Α.Ε. πιστεύουμε ότι η σωστή αξιοποίηση της τεχνολογίας (ΤΠΕ) μπορεί να βοηθήσει αποφασιστικά τόσο την Κοινωνία όσο και την  βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Πιστεύουμε επίσης ότι η ίδια η τεχνολογία, όταν διαπνέεται από ανθρωποκεντρισμό, γίνεται εξαιρετικό εργαλείο για την ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων, την διαπροσωπική επικοινωνία και επαφή και εν τέλει την απλοποίηση της καθημερινότητας και την ευημερία. Έχουμε επίσης την πεποίθηση ότι οι   Περιφερειακοί φορείς είναι οι παράγοντες- κλειδιά στην αειφόρο ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, την άρση των ανισοτήτων,  την δημιουργικότητα και ανάπτυξη της εξωστρέφειας της οικονομίας.

Με αυτό τον προσανατολισμό δίνουμε έμφαση στην συνεργασία και παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών:

  • στους Φορείς Περιφερειακής Ανάπτυξης, Αυτοδιοίκησης, Ερευνας και Γνώσης (Επιμελητήρια, Περιφέρειες, ΟΤΑ, Συνεταιριστικές Τράπεζες, Εκπαιδευτικούς Φορείς, Ερευνητικά και Τεχνολογικά Ινστιτούτα, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Φορείς Καινοτομίας, Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, κλπ),
  • και στους κύριους Τομείς της περιφερειακής οικονομίας (Τουρισμός, τοπικά και παραδοσιακά προϊόντα, Εξαγωγείς, κλπ)

Με τον ίδιο προσανατολισμό και εμπειρία πάνω από 20 χρόνια τολμούμε να αναπτύσσουμε, να παρέχουμε  και να υποστηρίζουμε τα συστήματα και τις υπηρεσίες μας με απόλυτη επιτυχία, από την Περιφέρεια (η έδρα μας ήταν πάντοτε η Πάτρα). Οι δυσκολίες πραγματικής υποστήριξης απομακρυσμένων πελατών και η μακρόχρονη εμπειρία του προσωπικού μας, μας έχουν οδηγήσει στην υιοθέτηση των πιο προηγμένων μεθοδολογιών και τεχνικών, ώστε να είμαστε πάντα «κοντά» ακόμη και στον πιο μικρό και μακρινό πελάτη μας. 

Βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη προηγμένων διαδικτυακών εφαρμογών και η παροχή ευρυζωνικών  υπηρεσιών  ( e-services, broadband services, κλπ) προς τους ανωτέρω φορείς και προς το κοινό που αυτοί εξυπηρετούν   (Πολίτες,  Επιχειρήσεις, Μέλη) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Επικοινωνία
ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 37
Τ. Κ. 26442 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610-452820
Fax: 2610-453819
Email: info@knowledge.gr
©Knowledge Broadband Services