Εταιρεία
Προϊόντα
Λύσεις
Υπηρεσίες
Καριέρα
Επικοινωνία
Επικοινωνία

Επικοινωνία  /  Νέα - Ανακοινώσεις
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ DIGI-LODGE Αποστολή με emailΕκτυπώσιμη μορφή

Την έγκριση 2.143 επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο της δράσης digilodge, ύψους 32,19 εκατομμυρίων ευρώ, για την ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, ανακοίνωσε η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Η δράση «Ψηφιακή ενίσχυση των Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων» («digi-lodge»), η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013), απευθύνεται σε περισσότερα από 9.000 ξενοδοχειακά καταλύματα και 20.000 τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Από τις 2.829 επιχειρήσεις που υπέβαλαν επενδυτικά σχέδια εντός προϋπολογισμού και φάκελο με τα απαιτούμενα στοιχεία, εγκρίθηκαν οι 2.143 κατόπιν αξιολόγησης και σύμφωνα με τον ανά Περιφέρεια διαθέσιμο υπολογισμό.

Η επιχορήγηση, το ποσοστό της οποίας ανέρχεται στο 60% του προϋπολογισμού της επένδυσης, θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση της επένδυσης και την πιστοποίηση από την εταιρεία «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.», η οποία υλοποιεί τη συγκεκριμένη δράση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης «digi-lodge» ανέρχεται σε 45 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 80% προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Η υποβολή επενδυτικών σχεδίων, από ενδιαφερόμενες να ενταχθούν στη δράση επιχειρήσεις, συνεχίζεται έως εξαντλήσεως του ανά Περιφέρεια διαθέσιμου προϋπολογισμού.(ΠΗΓΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ).

Επικοινωνία
ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 37
Τ. Κ. 26442 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610-452820
Fax: 2610-453819
Email: info@knowledge.gr
©Knowledge Broadband Services