ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Η KNOWLEDGE A.E.  εξειδικεύεται στην ανάπτυξη σύγχρονων Επιμελητηριακών Πληροφοριακών Συστημάτων. Το Ολοκληρωμένο Επιμελητηριακό Πληροφοριακό Σύστημα “ΠΡΩΤΕΑΣ CLOUD” αποτελεί το πιο σύγχρονο σύστημα  Επιμελητηριακής Μηχανογράφησης, που  εστιάζει στον αναπτυξιακό ρόλο του Επιμελητηρίου, στην συστηματική επικοινωνία με τις επιχειρήσεις και στην εξωστρέφεια του Επιμελητηρίου. Το  ΟΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ CLOUD είναι  τεχνολογίας cloud και έχει αναπτυχθεί στο περιβάλλον του ΓΕΜΗ, με προφανή οφέλη στην ευκολία χρήσης και διασύνδεσης.

 

Ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά του νέου ΟΠΣ ΠΡΩΤΕΥΣ.Cloud είναι τα ακόλουθα:

 • Ενιαίο περιβάλλον και λειτουργικότητα με το Γ.Ε.ΜΗ. Απλή και εύκολη χρήση ακριβώς όπως το Γ.Ε.ΜΗ. Αν και πρόκειται για δύο διαφορετικές εγκαταστάσεις και συστήματα, το προσωπικό του Επιμελητηρίου λειτουργεί σε απολύτως όμοιο περιβάλλον με προφανή οφέλη.
 • Πελατοκεντρικό σύστημα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων. Η Επιχείρηση αποτελεί το κέντρο γύρω από το οποίο έχει σχεδιασθεί και λειτουργεί το σύστημα. Έτσι με πολύ εύκολο τρόπο και με τις ελάχιστες δυνατές κινήσεις η επιχείρηση εξυπηρετείται άμεσα (εξυπηρέτηση μιας Στάσης One Stop Shop)
 • Αναπτυξιακό Μητρώο Επιχειρήσεων. Τα βασικά στοιχεία της Επιχείρησης έρχονται αυτόματα από το ΓΕΜΗ. Έτσι το τοπικό Μητρώο του Επιμελητηρίου επικεντρώνεται στα στοιχεία που αφορούν την πραγματική Επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • Γεωγραφική αποτύπωση των Επιχειρήσεων σε διαδραστικό ψηφιακό χάρτη (google maps / street view), με ενσωματωμένες υπηρεσίες αναζήτησης (π.χ. επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί συγκεκριμένη περίοδο στην οδό τάδε ή ΑΕ στην περιοχή τάδε, κλπ)
 • Εφαρμογές δημιουργίας ηλεκτρονικής μπροσούρας. Δημιουργία ηλεκτρονικών φυλλαδίων για συγκεκριμένη επιχείρηση ή ομάδα επιχειρήσεων (π.χ. για να αποσταλεί σε συνεργαζόμενα Επιμελητήρια ή επιχειρήσεις στο εξωτερικό, κλπ)
 • Άμεση ηλεκτρονική επικοινωνία με τις Επιχειρήσεις. Εξειδικευμένες λειτουργίες που επιτρέπουν την άμεση επικοινωνία του Επιμελητηρίου με τις επιχειρήσεις – μέλη του, αλλά και με οποιονδήποτε τρίτο (e-mail / SMS)
 • Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση των Επιχειρήσεων (π.χ. πληρωμές μέσω ΔΙΑΣ, ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών, ηλεκτρονική παρακολούθηση αιτημάτων επιχειρήσεων, κλπ).
 • Εύκολη πολυσυνεργατικότητα μεταξύ του προσωπικού του Επιμελητηρίου
 • Επιχειρηματικό Παρατηρητήριο. Πλήρες Διοικητικό Στατιστικό Πακέτο με αποτύπωση των αποτελεσμάτων και στους Ψηφιακούς χάρτες, που επιτρέπει μια συστηματική και εύχρηστη παρακολούθηση της Δημογραφίας των Επιχειρήσεων, καθώς και των οικονομικών στοιχείων του Επιμελητηρίου
 • Πλήρης Οικονομική Διαχείριση με Διπλογραφικό σύστημα ειδικά απλοποιημένο και προσαρμοσμένο στην λειτουργία των Επιμελητηρίων, σε ενιαίο περιβάλλον με όλες τις εφαρμογές. Παράλληλα με τα υποσύστημα Προϋπολογισμού, Εσόδων και Εξόδων (Δημόσιο Λογιστικό) λειτουργούν στο ίδιο λειτουργικό περιβάλλον και τα υποσυστήματα Γενικής Λογιστικής και Παγίων (ολοκληρωμένο διπλογραφικό σύστημα λογιστηρίου).
 • Τεχνολογία αιχμής (state of the art). Το σύστημα είναι πλήρως WEB και μπορεί να λειτουργεί είτε σε τοπική εγκατάσταση είτε σε περιβάλλον Cloud, με προφανή οφέλη σε ευχρηστία, ευελιξία, ευκολότερη συντήρηση εξοπλισμού, κλπ.
 • Live διαρκής υποστήριξη από τεχνικούς μας μέσω ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Chat

1. Μελέτη διάρθρωσης περιεχομένου / Information Architecture

Πριν την κατασκευή του νέου Portal πραγματοποιείται μια Μελέτη διάρθρωσης περιεχομένου / Information Architecture ώστε να καθοριστούν οι ανάγκες του κοινού στο οποίο απευθύνεται και να αποτυπωθεί η δομή της πληροφορίας και ο σχεδιασμός του νέου portal.

2.  Σύγχρονη Σχεδίαση – Φιλικότητα στη χρήση

Τα Portals που υλοποιούμε διακρίνονται από βελτιστοποιημένη οργάνωση πληροφορίας και άριστη εικαστική αντιμετώπιση. Η επιλεγμένη τεχνολογία ανάπτυξης δίνει βελτιωμένες δυνατότητες τροποποίησης εμφάνισης καθώς και δυνατότητες επαύξησης με νέα χαρακτηριστικά και λειτουργίες. Μη τεχνικοί χρήστες μπορούν να προβαίνουν σε βασικές υπηρεσίες συντήρησης και αναδιαμόρφωσης με τις δυνατότητες που θα τους προσφέρει η πλατφόρμα.

3. Μετάπτωση περιεχομένου από υφιστάμενα Portal

Η εταιρία μας διασφαλίζει την πλήρη μεταπτωση του περιεχομένου σε περίπτωση ήδη υφιστάμενου Portal.

4. Βοηθός πλοήγησης

Τα Portals μας έχουν πληθώρα θεματικών ενοτήτων και αναρτημένου υλικού. Για τον σκοπό αυτό διατίθεται επικουρικά και επιπρόσθετα της κλασσικής πλοήγησης ένας μηχανισμός – wizard που ερωτώντας βασικές ερωτήσεις για το προφίλ και τις ανάγκες του χρήστη προτείνει περιεχόμενο και υπηρεσίες που τον αφορούν περισσότερο.

5.  Ενσωμάτωση  Chat / Bot

Παρέχεται η δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας μέσω chat με τους υπαλλήλους του κάθε οργανισμού. Οι επιφορτισμένοι υπάλληλοι του κάθε οργανισμού θα συνομιλούν απευθείας με τους ενδιαφερόμενους και θα υπάρχει πλήρης καταγραφή της συνομιλίας, του ιστορικού επικοινωνίας με τον καθένα χρήστη κλπ. Σε ωράριο που δεν είναι διαθέσιμοι agents, ο πελάτης ειδοποιείται σχετικά, το ερώτημα καταγράφεται αυτόματα και μπορεί να απαντηθεί αργότερα με την προσέλευση του agent στην εργασία του.

6.  Ρυθμίσεις SEO

Υλοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες ώστε τα Portals να έχουν βέλτιστη συμπεριφορά ανιχνευσιμότητας και δεικτοδότησης από τις δημοφιλείς search engines ώστε να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στα search engine rankings στις αναζητήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

7. Ρυθμίσεις συμμόρφωσης WCAG

Υλοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες ώστε το νέο Portal να είναι συμβατό με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών WCAG ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη χρήση από άτομα με ειδικές ανάγκες.

8.  Ρυθμίσεις Push notifications και Progressive Web Application (PWA)

Μέσω του νέου Portal είναι δυνατή η αυτόματη αποστολή μηνυμάτων υπό την μορφή push notifications. Επίσης ρυθμίζεται ως PWA ώστε να «εγκαθίσταται» στον υπολογιστή του χρήστη με την συγκατάθεσή του και να προσφέρει βελτιστοποιημένη εμπειρία και ταχύτητα χρήσης.

Το e-Chamber είναι ένα cloud σύστημα που παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Eπιμελητηρίου προς μέλη και ενδιαφερόμενους. Παρέχει ασφαλές, μοντέρνο και responsive περιβάλλον προς τους χρήστες και ενσωματώνει ένα σύνολο εφαρμογών που διασφαλίζουν την εγκυρότητα και την μέγιστη δυνατή αυτοματοποίηση των διαδικασιών.

Υπηρεσίες που περιλαμβάνει το e-Chamber

To e-Chamber περιλαμβάνει δύο βασικές κατηγορίες υπηρεσιών, υπηρεσίες προς επιχειρήσεις (μέλη) του επιμελητηρίου και υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα. Πιο συγκεκριμένα:

– Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις:

 • Σύνδεση μέσω Γ.Ε.ΜΗ.
 • Εξόφληση οφειλών συνδρομών προς το επιμελητήριο μέσω λήψης κωδικού ΔΙΑΣ ή μέσω κάρτας (χρεωστικής, πιστωτικής)
 • Προβολή βασικών στοιχείων επιχείρησης
 • Αίτηση πιστοποιητικού εγγραφής
 • Αίτηση πιστοποιητικού εγγραφής (Ξενόγλωσσου)
 • Αίτηση πιστοποιητικού διαγραφής
 • Αίτηση έκδοσης βεβαίωσης ταμειακής ενημερότητας
 • Εξόφληση τελών των παραπάνω αιτήσεων μέσω λήψης κωδικού ΔΙΑΣ ή μέσω κάρτας (χρεωστικής, πιστωτικής)

 

– Υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα:

 • Σύνδεση μέσω TAXISnet
 • Αίτηση προεγγραφής ατομικής επιχείρησης
 • Αίτηση εγγραφής ατομικής επιχείρησης
 • Αίτηση πιστοποιητικού ιστορικού μέλους
 • Εξόφληση τελών των παραπάνω αιτήσεων μέσω λήψης κωδικού ΔΙΑΣ ή μέσω κάρτας (χρεωστικής, πιστωτικής)