ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

KNOWLEDGE A.E.

Το 2021 η Knowledge Broadband Services AE επανήλθε στην ιστορική της επωνυμία KNOWLEDGE AE, με την οποία εξάλλου ήταν γνωστή στην αγορά όλα αυτά τα χρόνια.

Η Knowledge Broadband Services AE αποτελούσε συνέχεια της εταιρείας Knowledge ΑΕ , που ιδρύθηκε στην Πάτρα το 1988 και έγινε πολύ γνωστή στη δεκαετία του 1990 για το υψηλής εξειδίκευσης  προσωπικό της, τις καινοτόμες λύσεις σε πολύ προηγμένα θέματα και διεθνείς βραβεύσεις, όπως η επεξεργασία φυσικής γλώσσας και ομιλίας (natural language and speech technology), καθώς επίσης “ως η μόνη εταιρεία εκτός κέντρου” που διεκδίκησε και διεκπεραίωσε με επιτυχία σημαντικά έργα στην κεντρική Δημόσια Διοίκηση και τους Περιφερειακούς φορείς. Το 1998 εντάχθηκε στον όμιλο LogicDis / SingularLogic και αποτέλεσε τον βασικό κορμό για τη δραστηριοποίηση του ομίλου  σε έργα στην κεντρική και περιφερειακή Δημόσια Διοίκηση.

Τον Ιούλιο του  2007  η τεχνική ομάδα της Πάτρας αποσχίσθηκε από την SingularLogic και δημιουργήθηκε η Knowledge Broadband Services AE, μια εταιρεία με υψηλή εξειδίκευση του προσωπικού της, μεγάλη τεχνογνωσία σε υλοποίηση και υποστήριξη σημαντικών έργων και μια “έμφυτη” τάση στην πρακτική εφαρμογή του “state of the art” στην παροχή ουσιαστικών υπηρεσιών.

ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η Knowledge Broadband Services A.E.  επικεντρώθηκε αρχικά  σε δύο τομείς:

 • στην ανάπτυξη και υποστήριξη σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-Government) για τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση των διαδικασιών και την υποστήριξη της ανάπτυξης και εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων
 • στην παροχή υπηρεσιών ανάλυσης, σχεδίασης,  ανάπτυξης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού για τρίτους (Outsourcing)

Στη συνέχεια η εταιρεία ανέπτυξε σταδιακά δύο νέους τομείς που απευθύνονται σε νευραλγικούς τομείς της επιχειρηματικότητας:

 • τομέας Τουρισμού με εστίαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό  κυρίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων Διαμονής και Activities και στην προβολή – πώληση του συνολικού τουριστικού προϊόντος της χώρας
 • τομέας Ηλεκτρονικού Εμπορίου με έμφαση στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών αγορών (e-Marketplaces)

e-GOVERNMENT

Σημαντικοί σταθμοί στην πορεία της εταιρείας είναι:

 • η προδιαγραφή και πιλοτική υλοποίηση προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την εξυπηρέτηση των Επιχειρήσεων μέσα από το πρωτοποριακό έργο e-Chamber που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ (2001-2003),
 • η σύλληψη της ιδέας για μια one stop shop υπηρεσία για την εξυπηρέτηση των Επιχειρήσεων (2002) η οποία πήρε σάρκα και οστά με την υλοποίηση και συνεχή παραγωγική υποστήριξη του εμβληματικού έργου Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη Σύσταση Επιχειρήσεων / e-ΥΜΣ (2011 μέχρι και σήμερα)
 • η υλοποίηση και παραγωγική υποστήριξη του Γενικού Εμπορικού Μητρώου / ΓΕΜΗ (2011 μέχρι και σήμερα)
 • η υλοποίηση και παραγωγική υποστήριξη της διασύνδεσης του ΓΕΜΗ με το Business Registers Interconnection System / BRIS (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικών Μητρώων) (2017 μέχρι σήμερα)
 • το ΟΠΣ ΠΡΩΤΕΥΣ CLOUD για την οργάνωση των Επιμελητηρίων της χώρας (2007 μέχρι και σήμερα)
 • η συμμετοχή στον σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων σε μεγάλους οργανισμούς της ΕΕ (Outsourcing)
 • η ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων – υπηρεσιών για την στήριξη των Επιχειρήσεων που απευθύνονται κυρίως σε Επιμελητήρια, ΟΤΑ, Εμπορικοί σύλλογοι, κλπ, όπως online Επιχειρηματικοί Οδηγοί, Online ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του Επιχειρηματία, κλπ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Η εταιρεία αναπτύσσεται πολύπλευρα :

 • ανάπτυξη της ολοκληρωμένης πλατφόρμας BookOnCloud.com για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων διαμονής, που κατέκτησε ήδη διεθνείς πρωτιές
 • ανάπτυξη του Τουριστικού portal Filoxeno.com με τη φιλοδοξία με όχημα την ελληνική έννοια της “φιλοξενίας” να προωθήσει το συνολικό τουριστικό προϊόν της χώρας (ήδη περίπου 24.000 επιχειρήσεις)
 • ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Αγοράς DirectMarket.gr που επιχειρεί μέσα από το μήνυμα “Αγοράζω στον τόπο μου” να συνδυάσει μια “ώθηση” των μικρών επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο, με ταυτόχρονη στήριξη των τοπικών αγορών σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια (ήδη πάνω από 1.600 επιχειρήσεις και πάνω από 1.600.000 προϊόντα)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / Η Φιλοσοφία μας

Στην Knowledge πιστεύουμε ότι ακόμα και οι πιο σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις μπορούν να γίνουν προσιτές και να δώσουν άμεσα πρακτικές και ουσιαστικές υπηρεσίες στις Επιχειρήσεις και στους Πολίτες.

Επίσης πιστεύουμε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης και της Κοινωνίας χρειάζεται τόσο τις “ολοκληρωμένες μικρές νίκες / end to end services“, όσο και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και επεκτασιμότητάς τους. Στους τομείς αυτούς έχουμε την εμπειρία και τη γνώση όχι μόνο να εξασφαλίσουμε διεθνείς διακρίσεις για τη χώρα μας, αλλά και να εξάγουμε τεχνογνωσία και λύσεις στη διεθνή αγορά.

Αντίστοιχα πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη περνάει μέσα από τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων και στόχος μας είναι να βοηθήσουμε αποτελεσματικά τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις να παίξουν ισότιμα στην αγορά.

Γι’ αυτό πιστεύουμε πολύ στην ανάπτυξη ειδικής τεχνογνωσίας σε νευραλγικούς τομείς, στη δημιουργία μακροχρόνιων στρατηγικών συνεργασιών και παραμένουμε προσηλωμένοι στους τομείς εξειδίκευσής μας:

 • στο “state of the art” και στην καινοτομία
 • στην εμπιστοσύνη και στη συνεχή εξέλιξη του προσωπικού μας
 • στο σωστό “delivery”, δηλαδή στην έγκαιρη παράδοση τεχνολογικά άρτιων έργων και λύσεων
 • στην ολοκληρωμένη υποστήριξη, βελτίωση και αναβάθμιση των έργων σε βάθος χρόνου
 • πολύ καλό συντελεστή κόστους / οφέλους

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / Οι Άνθρωποί μας

Το μεγάλο κεφάλαιο της εταιρείας είναι οι  Άνθρωποί μας

Η εταιρεία διαθέτει πολύ υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό με μεγάλη επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση, καθώς επίσης και πολύ μεγάλη εμπειρία   στην ανάπτυξη και υποστήριξη καινοτόμων έργων ΤΠΕ, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το μεγαλύτερο ποσοστό των στελεχών μας είναι μηχανικοί Πληροφορικής (Η/Υ) και πάνω από το 50% διαθέτουν Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό τίτλο στα αντικείμενα που εξειδικεύεται η εταιρεία.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / Η Εξειδίκευσή μας

Η KNOWLEDGE εξειδικεύεται:

 • στην ανάπτυξη και διαχείριση μεγάλων Μητρώων
 • στην ανάπτυξη και υποστήριξη ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών (end to end services) και υπηρεσιών μιας στάσης (one stop shops) για τις Επιχειρήσεις και τους Πολίτες, με έμφαση και στη χρήση συστημάτων BPMN
 • στη Διαλειτουργικότητα και διασυνδεσιμότητα ετερογενών πληροφοριακών συστημάτων (interoperability)
 • στις ηλεκτρονικές κρατήσεις (online bookings) και στη διαχείριση καναλιών κρατήσεων (Channel Management) για τις τουριστικές επιχειρήσεις
 • στην ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Αγορών (e-Marketplaces)

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της εταιρείας (R&D /Enabling technologies) εστιάζουν:

 • σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) με έμφαση στη Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) και στη χρήση Ψηφιακών Βοηθών (Bots) για εφαρμογές τόσο στη Δημόσια Διοίκηση όσο και στον ιδιωτικό τομέα (Τουρισμός / Ηλεκτρονικό εμπόριο)
 • σε θέματα Blockchain με έμφαση στη διαχείριση Μητρώων και στον Τουρισμό

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015
 • Σύστημα Διαχείρισης και Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013
 • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015
 • Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301:2019
 • Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας ISO 37001:2017