ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

e-CHAMBER

e-CHAMBER (2001 -2003 η ίδια ομάδα): επικεφαλής του εμβληματικού έργου της ΕΕ από το οποίο προέκυψαν οι προδιαγραφές και πιλοτικές υλοποιήσεις των σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών των Επιμελητηρίων.

ΓΕΜΗ / BRIS

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ: σταθερά από το 2015 η 2η καλύτερη υπηρεσία του Δημοσίου με συνεχή βελτίωση (Μελέτη – Έρευνα αγοράς ΣΕΒ)

BUSINESS REGISTERS INTERCONNECTION SYSTEM: 2017 η Ελλάδα μεταξύ των πρώτων 7 χωρών που κατάφεραν να διασυνδεθούν

e-ΓΕΜΗ

Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Επιχειρηματικότητας“: το πιο εμβληματικό έργο (αρχικού προϋπολογισμού 20 περίπου εκατ. €) που θα αλλάξει τον τρόπο εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων (e-ΓΕΜΗ / 270.000 ψηφιακές υπογραφές)

ΥΜΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ: η μεγαλύτερη διάκριση της χώρας στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (World Bank: Doing Business Report 2020)

* 1η στην ΕΕ: η καλύτερη υπηρεσία ίδρυσης επιχειρήσεων στην ΕΕ (από 29η  το 2012)

* 11η στον κόσμο: μεταξύ 192 χωρών (από 149 το 2012)

ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η εταιρία τα τελευταία χρόνια επενδύει ιδιαίτερα στους τομείς της Έρευνας και Ανάπτυξης. Σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς υλοποιεί μεγάλα ερευνητικά έργα στον Τουρισμό και στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο.
Έργα που υλοπoιούνται:
Filoxeno 2.0: Ευφυής Τουριστικός Οδηγός εξατομικευμένων και δυναμικών προσφορών Τουριστικών Υπηρεσιών με αξιοποίηση τεχνικών μηχανικής μάθησης και συνδυασμένου φιλτραρίσματος.
Direct Market 2.0: Ηλεκτρονική Αγορά Προϊόντων με χρήση Τεχνικών Στατιστικής Ανάλυσης και Μηχανικής Μάθησης.