ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ο.Π.Σ

Η Knowledge B.S. εξειδικεύεται στην ανάπτυξη σύγχρονων Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων (Ο.Π.Σ.) τα οποία καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό ανάγκες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Τα Ο.Π.Σ. της Knowledge B.S. είναι πρότυπα συστήματα, υψηλών προδιαγραφών, που καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες των Επιμελητηρίων, ΟΤΑ, Πανεπιστημίων, Τραπεζών, Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Χρησιμοποιούν ισχυρά Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (RDBMS) και Εξυπηρετητών Εφαρμογών (Application Server) σε περιβάλλοντα Linux ή Windows Server με ικανότητα διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων σε κατανεμημένο ή μη περιβάλλον και δυνατότητα λειτουργίας σε Client/Server ή CLOUD αρχιτεκτονικές δικτύου.

Τα Ο.Π.Σ που σχεδιάζει η Knowledge B.S. ακολουθούν μια modular δομή που επιτρέπει την προμήθεια και εγκατάστασή τους κατά τμήματα, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε πελάτη. Επιπλέον υλοποιούμε μηχανισμούς εξωστρέφειας (Open Data) καθώς και διασυνδέσεις με εξωτερικά συστήματα.

OUTSOURCING

Είναι τομέας που αναπτύχθηκε τα τελευταία 3 χρόνια και ασχολείται με την ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού σε μεγάλα έργα και φορείς στην ΕΕ. Μέχρι στιγμής οι υπηρεσίες παρέχονται με τη λογική του Outsourcing. Ενδεικτικά έργα:

 • EBA: European Banking Authority (Παρίσι)
 • EMA: European Medicine Agency (Αγγλία / Ολλανδία / Ισπανία)
 • ECHA: European Chemical Agency ( Φινλανδία)
 • EPO: European Pattent Organization (Γερμανία)
 • EIOPA: European Insurance Agency (Γερμανία)

Ο σχεδιασμός προβλέπει την περαιτέρω ανάπτυξη  στην Πάτρα ενός “Remote Development Center: (Knowledge BS / INNOVATIVE – Unisystems ΑΕ)”. Σήμερα απασχολεί 10 μηχανικούς Η/Υ με πρόβλεψη να γίνουν 20 εντός του 2021.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Η Knowledge BS αναπτύσσει λύσεις λογισμικού στα μέτρα και τις προδιαγραφές του κάθε πελάτη. Η σωστή και αποτελεσματική επαφή με τον πελάτη και η προσήλωση στην υλοποίησηση των προδιαγραφών του απλοποιεί εξαιρετικά τη φάση της ανάπτυξης. Στην φάση της ανάπτυξης λογισμικού υπάρχουν οι εξής κύριοι στόχοι:

 • Ολοκλήρωση του λεπτομερούς σχεδίου του συστήματος
 • Δημιουργία και Έλεγχος του λογισμικού
 • Συμμόρφωση στις απαιτήσεις του πελάτη
 • Προετοιμασία της κατάλληλης τεκμηρίωσης
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και έλεγχος του απαιτούμενου μεταβατικού λογισμικού
 • Προετοιμασία του συστήματος για παραγωγή
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η Εταιρία έχει να επιδείξει μεγάλη εμπειρία και γνώση στους τομείς των συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους Δημόσιους Φορείς και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Η εμπειρία της καλύπτει όλα τα πεδία της υποδομής των τεχνολογιών πληροφορικής.
Γνωρίζουμε καλά, ότι η ποιότητα των υπηρεσιών των πελατών μας είναι συχνά απόλυτα συνυφασμένη με την αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας και ότι οι κατάλληλες λύσεις πληροφορικής συχνά αποδεικνύονται αποφασιστικής σημασίας πλεονέκτημα σε ένα δυναμικό, επιχειρηματικό περιβάλλον. 

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η εταιρία τα τελευταία χρόνια επενδύει ιδιαίτερα στους τομείς της Έρευνας και Ανάπτυξης. Σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς υλοποιεί μεγάλα ερευνητικά έργα στον Τουρισμό και στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

Έργα που υλοπιούνται:

 • Filoxeno 2.0: Ευφυής Τουριστικός Οδηγός εξατομικευμένων και δυναμικών προσφορών Τουριστικών Υπηρεσιών με αξιοποίηση τεχνικών μηχανικής μάθησης και συνδυασμένου φιλτραρίσματος.
 • Ευφυείς μηχανισμοί αξιολόγησης της επίδρασης των κριτικών σε Τουριστικές Επιχειρήσεις με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης.
 • Direct Market 2.0: Ηλεκτρονική Αγορά Προϊόντων με χρήση Τεχνικών Στατιστικής Ανάλυσης και Μηχανικής Μάθησης.